Načítání...

Při předplacení kreditu letových hodin získáte nejnižší cenu letu

Partnerům, kteří chtějí využívat privátní letadla častěji a získat nejlepší cenu, nabízíme možnost předplatby letových hodin a účtování letu podle skutečných nákladů.

Balíček není vázán na konkrétní letadlo, můžete tedy pro různé lety využít vždy jiné letadlo stejného nebo nižšího typu, podle aktuální potřeby a dostupnosti. Podívejte se na typy letadel.

Předplatba balíčku slouží jako kredit na úhradu letových hodin a další náklady s letem (přistávací poplatky, čekání posádky na místě a palivové příplatky), vám budou přefakturovány zvlášť po letu.

Přesný počet hodin balíčku je dán typem letadla, které pro svoje lety využijete.

Pro pravidelnější létání je mnohem výhodnější platit lety podle skutečných letových časů a nákladů až po skončení letu, dle předem dohodnutých výhodnějších cen.

Klientům, kteří využijí našich služeb jednorázově, účtujeme pevnou cenu za let, zkalkulovanou před letem. V tomto případě musíme do ceny započítat rezervu pro nepředvídatelné okolnosti, jako je prodloužení letu kvůli počasí nebo zdržení v důsledku řízení letového provozu, které ale ve většině případů nenastanou.

Partnerům, kteří chtějí létat častěji a získat i nejlepší cenu za let nabízíme možnost účtovat let bez tohoto "rizikového příplatku" a na konci letu vyúčtujeme let podle skutečného letového času a skutečných nákladů spojených s letem. I kdyby náklady na konci letu nebyly zcela podle předběžné kalkulace, vždy to bude nižší cena, než kterou byste zaplatili, bez předplaceného kreditu.

V případě předplacení jednoho z našich balíčků získáváte nižší cenu za letovou hodinu letadla, než při jednorázové objednávce a dále výhodu účtování pouze skutečných letových nákladů. Tím se dostanete na nejnižší cenu za každý let.
Balíček letových hodin soukromé letadla

Slevové balíčky podle typu letadel, které budete využívat

Pístová letadla

500 000 Kč

+ DPH 21%

 • Kredit 20 letových hodin*
 • Pístová letadla
 • Turbovrtulová letadla
 • Proudová letadla
 • * 20 letových hodin je počítáno pro letadlo Cirrus SR22. V případě využití jiných letadel může být počet letových hodin z kreditu odlišný.

Turbovrtulová letadla

1 590 000 Kč

DPH není účtováno

 • Kredit 20 letových hodin*
 • Pístová letadla
 • Turbovrtulová letadla
 • Proudová letadla
 • * 20 letových hodin je počítáno pro letadlo Pilatus PC-12. V případě využití jiných letadel může být počet letových hodin z kreditu odlišný.

Proudová letadla

2 250 000 Kč

DPH není účtováno

 • Kredit 20 letových hodin*
 • Pístová letadla
 • Turbovrtulová letadla
 • Proudová letadla
 • * 20 letových hodin je počítáno pro letadlo Hawker 400. V případě využití jiných letadel může být počet letových hodin z kreditu odlišný.
Nahoru