Slevové balíčky

Při předplacení kreditu letových hodin získáte nejnižší cenu letu.

Partnerům, kteří chtějí létat častěji a získat nejlepší cenu za let, nabízíme možnost předplatby letových hodin a účtování letu podle skutečných nákladů.

Předplatné kreditu podle typu letadla

V případě předplacení jednoho z našich balíčků získáváte nižší cenu za letovou hodinu letadla, než při jednorázové objednávce a dále výhodu účtování pouze skutečných letových nákladů. Tím se dostanete na přibližně o 20% nižší cenu za každý let.

Klientům, kteří využijí našich služeb jednorázově, účtujeme pevnou cenu za let, zkalkulovanou před letem. V tomto případě musíme do ceny započítat rezervu přibližně 20% ceny pro nepředvídatelné okolnosti, jako je prodloužení letu kvůli počasí nebo zdržení v důsledku řízení letového provozu, které ale ve většině případů nenastanou. Na rozdíly v ceně pro jednotlivé destinace se můžete podívat v online kalkulaci.

Pro pravidelnější létání je mnohem výhodnější platit lety podle skutečných letových časů a nákladů až po skončení letu, dle předem dohodnutých výhodnějších cen.

Partnerům, kteří chtějí létat častěji a získat i nejlepší cenu za let nabízíme možnost účtovat let bez tohoto "rizikového příplatku" a na konci letu vyúčtujeme let podle skutečného letového času a skutečných nákladů spojených s letem. I kdyby náklady na konci letu nebyly zcela podle předběžné kalkulace, vždy to bude nižší cena, než kterou byste zaplatili, bez předplaceného kreditu.

Jak to přesně funguje...

Balíček na proudová letadla

Kredit pro pístová letadla

PISTON


298 000 Kč

Cena je uvedena včetně 21% DPH

Balíček na proudová letadla

Kredit pro turbovrtulová letadla

TURBOPROP


605 000 Kč

Cena je uvedena včetně 21% DPH

Balíček na proudová letadla

Kredit pro proudová letadla

JET


1 340 000 Kč

Cena je osvobozena od DPH

Balíček obsahuje přibližně 20 letových hodin na letadlech dané kategorie

Balíček není vázán na konkrétní letadlo, můžete tedy pro různé lety využít vždy jiné letadlo, podle aktuální potřeby a dostupnosti. Dokonce lze kombinovat i typy letadel mezi sebou, třeba pístová a turbovrtulová.

Pro představu u pístových letadel balíček odpovídá 20 hodinám na letadle Corvalis 400, u turbovrtulových pak za letadlo Piper Meridian a u proudových pro letadlo Hawker 400 XP. Na základě požadavku o více informací k balíčku vám zašleme aktuální ceník pronájmů letadel.

Pokud využijete možnost této předplatby letových hodin, získáte letovou hodinu všech našich letadel za nejnižší možnou cenu. Předplatba slouží jako kredit na úhradu pouze letových hodin a další náklady s letem (přistávací poplatky, čekání posádky na místě a palivové příplatky), vám budou přefakturovány zvlášť po letu.

V případě, že byste z jakéhokoliv důvodu kredit nevyčerpali a požadovali jeho navrácení, budou vaše lety zpětně dopočítány podle ceníkových cen a rozdíl odečten z vráceného kreditu.

Výhody předplaceného kreditu

  • Výhodnější ceny za hodinu pronájmu letadla
  • Sníženy cenu letu přibližně o 20% ceny při účtování ceny letu podle skutečných nákladů.

Mám zájem o více informací o předplatném letových hodin

Po odeslání formuláře vám zašleme více informací o zvolené variantě a aktuální ceník jednotlivých letadel a nákladů spojených s letem.

Po odeslání formuláře vám zašleme více informací o zvolené variantě a aktuální ceník jednotlivých letadel a nákladů spojených s letem.

PRAHA - BRNO - OSTRAVA - KUNOVICE - PŘÍBRAM a 20 DALŠÍCH LETIŠŤ

LETY AEROTAXI U NÁS JEDNODUŠE FUNGUJÍ.

Zavoláte a zítra letíme. Létáme každý den. Žádné dlouhé odbavení.

VOLEJTE DISPEČINK +420 725 938 338