Často kladené otázky na pronájmy soukromých letadel

Pronájem letadel, aerotaxi - často kladené otázky FAQ1. Kdy se opravdu vyplatí pronajmout si soukromé letadlo?

Výhoda letů soukromým letadlem je při letech z a na menší letiště blízko místa, kam potřebujete nebo v případě, že potřebujete, aby se let časově zcela přizpůsobil vašim požadavkům.

Ideální jsou tedy například služební cesty, kdy ráno letíme tam a večer zase nazpět, popřípadě let s více destinacemi za sebou. Méně výhodněji vychází cenově lety s delším pobytem v destinaci, kde kvůli nemožnosti nechat letadlo delší dobu stát, kalkulujeme dvojitou rotaci.

 

Let do estinace a zase nazpět

Zpáteční let

Tento let vychází cenově velice výhodně, pokud pobyt v destinaci nepřesáhne 1 - 2 dny.

V případ pobytu delším než 3 dny se už obvykle nevyplatí, aby letadlo čekalo v destinaci a kalkulujeme tzv. dvojitou rotaci, kdy se letadlo vrací na domovské letiště a přiletí opět v datu odletu.

Ukázkový příklad Praha - Zadar

Let do estinace a zase nazpět

Jednosměrný let

Jednosměrný let vychází cenově podobně jako zpáteční let, letadlo se vrací zpět na domovské letiště.

Bohužel již bychom neuměli letadlo na zpáteční cestě vytížit, proto do kalkulace zahrnujeme cestu tam i nazpět. U jednosměrného letu však ušetříme náklady na čekání v destinaci, proto je levnější, než zpáteční let.

Jednosměrný let Praha - Zadar

Let do estinace a zase nazpět

Let s více destinacemi

Bezkonkurenčně nejlevnější varianta

Pokud si dokážete zorganizovat jednotlivé pracovní schůzky v různých destinacích za sebou, pak je soukromé letadlo cenově bezkonkurenční varianta cestování nejen v porovnání s aeroliniemi, ale dokonce i v porovnání s cestou autem.

Tento typ letu využijete, pokud máte více poboček na různých místech nebo potřebujete se setkat s více obchodními partnery za krátký čas.

Kdy opravdu oceníte výhody pronájmu letadla?

1) Pokud chcete letět na poslední chvíli – zítra, pozítří?

2) Když chcete letět přímo a bez přestupů.

3) Když chcete letět blízko k místu, kam potřebujete.

4) Když nechcete absolvovat dlouhé čekání a odbavování.

5) Už nechcete jezdit autem po přeplněných dálnicích.


2. Jak se počítá cena za let a z čeho se skládá?

Ceny jsou vždy uvedeny za pronájem celého letadla, bez ohledu na počet pasažérů. Cena za let se skládá z následujících položek:

Cena pronájmu letadla

Cenu za letovou hodinu obsahuje fixní náklady na provoz letadla, jako je hangárování, pojištění, aktualizace navigačních databází letadla, poplatky za satelitní spojení nebo pravidelné servisní prohlídky. Dále provozní náklady, jako palivo za hodinu letu, navigační poplatky za využití vzdušného prostoru zemí, kterými prolétáváme a plat posádky.

Přistávací a přibližovací poplatky

Cena za přistávací a parkovací poplatky letiště odletu a příletu. Tyto poplatky jsou závislé na hmotnosti letadla a velikosti letiště, kam se letí. Obecně velká a silně vytížená letiště mají i pro malá letadla poměrně vysoké poplatky (například Mnichov nebo Londýn). Proto je výhoda u většiny našich letadel, že jsou schopny přistávat i na malých letištích, kde jsou tyto poplatky minimální - v řádech stokorun.

Čekání letadla na místě

Náklady s čekáním letadla na místě jsou spojeny s poplatky letišti za parkování a čekání posádky. Pokud by čekání v destinaci vycházelo více jak 3 dny, je finančně výhodnější, když se letadlo vrátí na svoje domovské letiště a opět přiletí. Tomuto říkáme tzv. double rotation, tedy kalkulace počítá s tím, že letadlo poletí 2 cesty bez čekání na místě.

Palivový příplatek

Palivový příplatek je rozdíl ceny paliva na domovském letišti a v destinaci, kde doplňujeme palivo. V případě, že let nevyžaduje doplnění paliva v destinaci, není tento poplatek účtován.


3. Je možné získat nižší ceny, pokud bych létal častěji?

Ano. Pokud zvažujete využívat privátní lety častěji, nabízíme možnost ušetřit kolem 20% z ceny letu pro běžného zákazníka.

V případě předplacení jednoho z našich balíčků získáváte nižší cenu za letovou hodinu letadla, než při jednorázové objednávce a dále výhodu účtování pouze skutečných letových nákladů. Tím se dostanete na přibližně o 20% nižší cenu za každý let.

Více o Kreditu na letové hodiny


4. Uskuteční se let za každého počasí?

Let nejvíce ovlivňují místní bouřky, mlhy a námraza v letové hladině. Tyto jevy mohou zapříčinit zpoždění letu nebo výjímečně i jeho přeložení na další den.

Bouřky jsou omezujícím faktorem pro lety všech letadel, tedy těch menší i těch velkých, dopravních. Nejvíce omezující jsou bouřky přímo v místě odletu nebo příletu. Bouřky mohou způsobit zdržení odletu v rámci desítek minut při odletu nebo podobné prodloužení letu v případě příletu. Bouřkové počasí po trati letu se vždy oblétává a většinou není důvodem pro zrušení letu.

Mlhy, špatná dohlednost a nízké základny mraků (dohlednost horší než 1 500 m a základny oblaků níže než cca 300 m nad zemí) jsou významným omezujícím faktorem pro přílet a odlet z malých letišť, které nejsou vybaveny radionavigačním zařízením umožňující bezpečné přistání i při zhoršené dohlednosti. V tomto případě může docházet k většímu zpoždění při odletu nebo přeložení letu na jiný den. Lety z a na řízená letiště nejsou těmito faktory takto významně ovlivněny a ke zdržení dochází jen výjimečně.

Námraza v letové hladině. Námrazu sledujeme v letové výšce přibližně 2 - 3 km, kde je přibližně o 12 - 18 C nižší teplota než u země. Námraza je méně pravděpodobná v letních měsících. Dražší pístová letadla, všechna proudová a turbovrtulová letadla z naší nabídky jsou vybaveny pro lety v námraze, a proto mohou letět za každého počasí. U levnějších letadel, která nejsou vybavená odmrazováním jsme schopni potvrdit let závazně až den před datem letu. V případě, že váš let nelze odložit, doporučujeme zvolit z nabídky letadlo s odmrazováním nebo vám pro tyto případy nabídneme možnost let realizovat vhodnějším letadlem s doplatkem rozdílu ceny.

Meteorologické podmínky více ovlivňují pístová letadla, která nemohou létat tak vysoko, aby se vyhnula veškerému počasí. Méně jsou počasím ovlivněny turbovrtulová a proudová letadla.


5. Na jak malém letišti jste schopni přistát?

Výhodou menších letadel z naší nabídky je, že mohou přistávat i na velmi malých travnatých letištích blízko vašeho domova či firmy a opět přistávat blízko destinace, kam potřebujete.

Potřebná délka dráhy letiště záleží na počtu pasažérů v letadle a množství paliva, které potřebujeme pro let. Naše online kalkulace letu zohledňuje délku letiště a nabízí jen vhodná letiště pro odlet.


6. Může se s letadly přistávat i mimo letiště, třeba na poli?

Ano. Přistávat mimo letiště v ČR je možné při splnění určitých podmínek.

Plocha pro přistání musí být vhodná, musí být dodrženy dostatečné vzdálenosti od překážek, pilot musí mít dostatečné zkušenosti a musíme mít souhlas majitele pozemku. Této možnosti využíváme zejména při letech vrtulníků. S běžnými letadly pro lety aerotaxi této možnosti nevyužíváme, protože nejsou pro tato přistání vhodná. V zahraničí přistávat mimo letiště bohužel nelze.

 

Aktuálně provozujeme speciální letadlo, které dokáže přistát i v složitějším terénu a na velmi krátké vzdálenosti.


S tímto letadlem vás můžeme vyzvednout i z míst, kde by to bylo jinými letadly nemožné.

Letadlu pro přistání stačí 100 metrů a pro vzlet cca 300 metrů. Letí rychlostí 130 km/h a je pro 1 pasažera.

Letadlo využijete, pokud potřebuje odletět nebo přiletět na místo, kde není vhodné letiště.

Let do estinace a zase nazpět

7. Kolik mohu mít zavazadel a jaká?

Počet a váha zavazadel záleží na zvoleném letadle a počtu pasažérů

Pro lety s pístovými letadly si lze vzít s sebou jedno zavazadlo o velikosti příručního zavazadla (rozměr zavazadla 30 x 40 x 20 cm) a 8 kg na osobu. V případě, že letadlo neletí s plným počtem pasažérů, lze vše domluvit a přizpůsobit vašim požadavkům.

Pro větší turbovrtulová nebo proudová letadla je možné vzít s sebou na palubu příruční kabinové zavazadlo a velké zavazadlo.

Přesnou informaci naleznete na stránkách jednotlivých letadel a možnosti zavazadel vám také potvrdíme při objednávce letu.

Letadla a vrtulníky


8. Pokud chci letět jenom cestu tam, bude cena poloviční?

Bohužel nebude. Pro každý let jsme nuceni kalkulovat cestu tam i zpět.

Let musí opět skončit na domovském letišti daného letadla, odkud plánujeme další lety. Bohužel již bychom neuměli letadlo na zpáteční cestě vytížit. U jednosměrného letu však ušetříme náklady na čekání v destinaci, proto je levnější, než zpáteční let.


9. Mohu operativně změnit čas odletu podle mých potřeb?

Ano můžete. Toto je velká výhoda pronájmu soukromého letadla, která na vás čeká.

Máte pronajaté celé letadlo, včetně posádky a čas odletu si můžete přizpůsobit podle aktuálních požadavků.

O možnostech změny časů vás bude vždy kapitán informovat v rámci daného letu. Někdy jsou omezení daná požadavky letiště, jindy západem slunce v destinaci (neřízená letiště) nebo meteorologickými podmínkami. V každém případě vám vyjdeme maximálně vstříc.

Záleží na typu letu a destinaci, ale informaci o změně času letu je potřeba sdělit kapitánovi ideálně 3 hodiny předem.


10. Jak dlouho na mě může letadlo v destinaci čekat?

V případě pobytu v destinaci v délce 2 – 3 dnů na vás bude letadlo čekat.

Delší čekání již příliš zvyšuje náklady na stání letadla na letišti, náklady na posádku a blokuje letadlo pro další zákazníky, a proto je výhodnější uskutečnit 2 rotace.

V případě delšího pobytu v destinaci se letadlo vrací zpět na základnu a na konci vašeho pobytu pro vás opět přiletí. Cena je v tomto případě vyšší o další let tam a nazpět. Možnost letadla na vás čekat je však závislá od jeho vytíženosti a v některých obdobích nebo pro určité destinace nemusí být problém i delší čekání s jednou rotací.

Finančně nejvýhodněji tak vycházejí lety jako například služební cesty, kdy ráno letíme do destinace a večer nebo druhý den zase nazpět. Stejně tak, pokud si naplánujete více schůzek v různých destinacích.


11. Co to je dvojitá rotace (double rotation)?

Dvojitá rotace je, když vás letadlo dopraví do destinace a ihned se vrátí zpět na domovské letiště. V datu odletu z destinace pro vás opět přiletí.

V případě, že požadujete pobyt v destinaci delší než cca 2 - 3 dny, pak ve většině případů delší čekání již příliš zvyšuje náklady na stání letadla na letišti, náklady na posádku a blokuje letadlo pro další zákazníky, a proto je výhodnější uskutečnit dvojitou rotaci.


12. Ovlivňuje počet pasažérů zvoleného letadla výslednou cenu letu?

Výslednou cenu letu ovlivňuje jen minimálně.

Počet pasažérů nemá vliv na cenu pronájmu celého letadla, ale má vliv na výši poplatků na letištích. Na malých letištích je poplatek za cestujícího řádově stokoruny, na větších tisícikoruny.


13. Jak dlouho trvá odbavení a jak to probíhá?

Odbavení na letišti ve většině případů trvá do 15 minut.

Na všech letištích jsme jako privátní let vždy odbaveni prioritně. V odbavovací hale si vás vyzvedne kapitán a handlingový agent, který vás provede bezpečnostní kontrolou a pasovým odbavení bez čekání ve frontách a pak přiveze přímo k letadlu.


14. Co mohu převážet při privátním letu?

Pro přepravu nebezpečných předmětů platí velice podobná pravidla, jako při běžném letu dopravním letadlem.

S sebou prosím do letadla neberte hořlaviny, tlakové nádoby (plynové vařiče, spreje, apod.), zbraně, nože a jedovaté látky. Na letištích budeme procházet standardní bezpečnostní kontrolou.


15. Jak dlouho před odletem musím být na letišti?

Ideálně 15 minut před plánovaným časem letu.

Přijdete na letiště, projdeme rychlým odbavením a letadlo je již připraveno pro váš let. Na opravdu vytížených velkých letištích anebo v jižních státech Evropy doporučujeme přijít s rezervou 30 minut před odletem. Přesný čas si vždy upřesníte s kapitánem podle destinace.


16. Jak jsem pojištěn u vašich letů?

Všichni pasažeři jsou na našich letech pojištěni na částku 8,45 mil. Kč

Pojištění se vztahuje pro případ újmy na zdraví nebo životě spojené bezprostředně s provedením letu. Zavazadla jsou pojištěna na maximální hodnotu 36 764 Kč.


17. Jaké jsou podmínky pro zrušení již objednaného letu?

Bez jakýchkoliv poplatků můžete zrušit objednaný let 3 dny před potvrzeným datem odletu.

Snažíme se pro tyto případy nastavit co možná nejférovější podmínky. Bohužel se zrušením letu vždy vzniknou dodatečné náklady, které jsou tím vyšší, čím je kratší doba do odletu letadla.

V případě zrušení letu méně než 3 dny a více jak 1 den (24 hodin předem), budeme účtovat stornopoplatek ve výši 10% kalkulované ceny letu. V případě zrušení letu méně než 24 hodin před časem letu budeme účtovat storno poplatek ve výši 30% z ceny letu nebo reálné náklady, které vznikly s přípravou letu a jeho zrušením, podle toho, která částka bude nižší.

V případě zrušení celého letu z technických důvodu, nepříznivého počasí nebo vyšší moci vám vrátíme celou částku za let nebo poměrnou část prostředků, pokud bylo poskytnuto jen částečné plnění.


18. Podle jakých pravidel jsou lety realizovány?

Všechny naše lety jsou prováděny v souladu s leteckým zákonem České republiky a pravidel pro leteckou dopravu Evropské unie.

Neobchodní lety podle pravidel EASA dle nařízení Evropské komise č. 965/2012 za podmínek NCO, tzv Non-commercial operation

Tyto lety můžeme zjednodušeně nazvat privátními lety nebo lety za sdílené náklady. Lety mohou být poskytovány pouze jednoduchými pístovými letadly do maximálního počtu 6 osob na palubě (včetně posádky). Dalším typem letů podle tohoto nařízení jsou tzv. Seznamovací lety, které mohou poskytovat za zvláštních podmínek organizace pro výcvik pilotů (ATO).

Speciální lety dle nařízení Evropské komise č. 965/2012 za podmínek SPO, tzv. Special Operation

Do těchto letů spadají tzv. pozorovací lety, fotolety a zážitkové lety. Piloti těchto letů musí být držitelem minimálně obchodní licence pilota CPL(A) a letadla musejí splňovat náročné požadavky na provoz a údržbu.

Obchodní letecká doprava podle nařízení EK č. 965/2012 za podmínek CAT

Lety podle těchto pravidel se řídí stejnými pravidly jako lety aerolinií a lety jsou osvobozeny od DPH. V tomto režimu poskytujeme lety proudových letadel.


PRAHA - BRNO - OSTRAVA - KUNOVICE - PŘÍBRAM a 20 DALŠÍCH LETIŠŤ

LETY AEROTAXI U NÁS JEDNODUŠE FUNGUJÍ.

Zavoláte a zítra letíme. Létáme každý den. Žádné dlouhé odbavení.

VOLEJTE DISPEČINK +420 725 938 338