Načítání...

Často kladené otázky na pronájem soukromých letadel FAQ

Výhoda letů soukromým letadlem je při letech z a na menší letiště blízko místa, kam potřebujete nebo v případě, že potřebujete, aby se let časově zcela přizpůsobil vašim požadavkům.

Ideální jsou tedy například služební cesty, kdy ráno letíme tam a večer zase nazpět, popřípadě let s více destinacemi za sebou. Méně výhodněji vychází cenově lety s delším pobytem v destinaci, kde kvůli nemožnosti nechat letadlo delší dobu stát, kalkulujeme dvojitou rotaci.

Let s více destinacemi
Flight with more destinations

Bezkonkurenčně nejlevnější varianta

Pokud si dokážete zorganizovat jednotlivé pracovní schůzky v různých destinacích za sebou, pak je soukromé letadlo cenově bezkonkurenční varianta cestování nejen v porovnání s aeroliniemi, ale dokonce i v porovnání s cestou autem.

Tento typ letu využijete, pokud máte více poboček na různých místech nebo se potřebujete setkat s více obchodními partnery za krátký čas.

Zpáteční let
Flight

Tento let vychází cenově velice výhodně, pokud pobyt v destinaci nepřesáhne 1 - 2 dny.

V případ pobytu delším než 3 dny se už obvykle nevyplatí, aby letadlo čekalo v destinaci a kalkulujeme tzv. dvojitou rotaci, kdy se letadlo vrací na domovské letiště a přiletí opět v datu odletu.

Jednosměrný let
One way flight

Jednosměrný let vychází cenově podobně jako zpáteční let, letadlo se vrací zpět na domovské letiště.

Bohužel již bychom neuměli letadlo na zpáteční cestě vytížit, proto do kalkulace zahrnujeme cestu tam i nazpět. U jednosměrného letu však ušetříme náklady na čekání v destinaci, proto je levnější, než zpáteční let.

Ceny jsou vždy uvedeny za pronájem celého letadla, bez ohledu na počet pasažérů. Cena za let se skládá z následujících položek:

Cena pronájmu letadla

Cenu za letovou hodinu obsahuje fixní náklady na provoz letadla, jako je hangárování, pojištění, aktualizace navigačních databází letadla, poplatky za satelitní spojení nebo pravidelné servisní prohlídky. Dále provozní náklady, jako palivo za hodinu letu, navigační poplatky za využití vzdušného prostoru zemí, kterými prolétáváme a plat posádky.

Přistávací a přibližovací poplatky

Cena za přistávací a parkovací poplatky letiště odletu a příletu. Tyto poplatky jsou závislé na hmotnosti letadla a velikosti letiště, kam se letí. Obecně velká a silně vytížená letiště mají i pro malá letadla poměrně vysoké poplatky (například Mnichov nebo Londýn). Proto je výhoda u většiny našich letadel, že jsou schopny přistávat i na malých letištích, kde jsou tyto poplatky minimální - v řádech stokorun.

Čekání letadla na místě

Náklady s čekáním letadla na místě jsou spojeny s poplatky letišti za parkování a čekání posádky. Pokud by čekání v destinaci vycházelo více jak 3 dny, je finančně výhodnější, když se letadlo vrátí na svoje domovské letiště a opět přiletí. Tomuto říkáme tzv. double rotation, tedy kalkulace počítá s tím, že letadlo poletí 2 cesty bez čekání na místě.

Palivový příplatek

Palivový příplatek je rozdíl ceny paliva na domovském letišti a v destinaci, kde doplňujeme palivo. V případě, že let nevyžaduje doplnění paliva v destinaci, není tento poplatek účtován.

Výhodnější ceny za pronájem letadla můžete dosáhnout využitím Slevových balíčků pro častější privátní lety.

Ano. Pokud zvažujete využívat privátní lety častěji, nabízíme možnost ušetřit kolem 20% z ceny letu pro běžného zákazníka.

V případě předplacení jednoho z našich balíčků získáváte nižší cenu za letovou hodinu letadla, než při jednorázové objednávce a dále výhodu účtování pouze skutečných letových nákladů. Tím se dostanete na přibližně o 20% nižší cenu za každý let.

Slevové balíčky

Let nejvíce ovlivňují frontální bouřky, mlhy a námraza v letové hladině. Tyto jevy mohou zapříčinit zpoždění letu nebo výjímečně i jeho přeložení na další den.

Meteorologické podmínky více ovlivňují pístová letadla, která nemohou létat tak vysoko, aby se vyhnula veškerému počasí. Méně jsou počasím ovlivněny turbovrtulová a proudová letadla.

Výhodou menších letadel z naší nabídky je, že mohou přistávat i na velmi malých travnatých letištích blízko vašeho domova či firmy a opět přistávat blízko destinace, kam potřebujete.

Potřebná délka dráhy letiště záleží na počtu pasažérů v letadle a množství paliva, které potřebujeme pro let. Naše online kalkulace letu zohledňuje délku dráhy a nabízí jen vhodná letiště pro odlet a přílet.

Ano. Přistávat mimo letiště v ČR je možné při splnění určitých podmínek.

Plocha pro přistání musí být vhodná, musí být dodrženy dostatečné vzdálenosti od překážek, pilot musí mít dostatečné zkušenosti a musíme mít souhlas majitele pozemku. Této možnosti využíváme zejména při letech vrtulníků. S běžnými letadly pro lety aerotaxi této možnosti nevyužíváme, protože nejsou pro tato přistání vhodná. V zahraničí přistávat mimo letiště bohužel nelze.

Bohužel nebude. Pro každý let jsme nuceni kalkulovat cestu tam i zpět.

Let musí opět skončit na domovském letišti daného letadla, odkud plánujeme další lety. Bohužel již bychom neuměli letadlo na zpáteční cestě vytížit. U jednosměrného letu však ušetříme náklady na čekání v destinaci, proto je levnější, než zpáteční let.

Ano můžete. Toto je velká výhoda pronájmu soukromého letadla, které na vás čeká.

Máte pronajaté celé letadlo, včetně posádky a čas odletu si můžete přizpůsobit podle aktuálních požadavků.

O možnostech změny časů vás bude vždy kapitán informovat v rámci daného letu. Někdy jsou omezení daná požadavky letiště, jindy západem slunce v destinaci (neřízená letiště) nebo meteorologickými podmínkami. V každém případě vám vyjdeme maximálně vstříc. Záleží na typu letu a destinaci, ale informaci o změně času letu je potřeba sdělit kapitánovi ideálně 3 hodiny předem.

V případě pobytu v destinaci v délce 2 – 3 dnů na vás bude letadlo čekat.

Delší čekání již příliš zvyšuje náklady na stání letadla na letišti, náklady na posádku a blokuje letadlo pro další zákazníky, a proto je výhodnější uskutečnit 2 rotace.

V případě delšího pobytu v destinaci se letadlo vrací zpět na základnu a na konci vašeho pobytu pro vás opět přiletí. Cena je v tomto případě vyšší o další let tam a nazpět. Možnost letadla na vás čekat je však závislá od jeho vytíženosti a v některých obdobích nebo pro určité destinace nemusí být problém i delší čekání s jednou rotací. Finančně nejvýhodněji tak vycházejí lety jako například služební cesty, kdy ráno letíme do destinace a večer nebo druhý den zase nazpět. Stejně tak, pokud si naplánujete více schůzek v různých destinacích.

Dvojitá rotace je, když vás letadlo dopraví do destinace a ihned se vrátí zpět na domovské letiště. V datu odletu z destinace pro vás opět přiletí.

V případě, že požadujete pobyt v destinaci delší než cca 2 - 3 dny, pak ve většině případů delší čekání již příliš zvyšuje náklady na stání letadla na letišti, náklady na posádku a blokuje letadlo pro další zákazníky, a proto je výhodnější uskutečnit dvojitou rotaci.

Odbavení na letišti ve většině případů trvá do 15 minut.

Na všech letištích jsme jako privátní let vždy odbaveni prioritně. V odbavovací hale si vás vyzvedne kapitán a handlingový agent, který vás provede bezpečnostní kontrolou a pasovým odbavení bez čekání ve frontách a pak přiveze přímo k letadlu.

Pro přepravu nebezpečných předmětů platí velice podobná pravidla, jako při běžném letu dopravním letadlem.

S sebou prosím do letadla neberte hořlaviny, tlakové nádoby (plynové vařiče, spreje, apod.), zbraně, nože a jedovaté látky. Na letištích budeme procházet standardní bezpečnostní kontrolou.

Všichni pasažeři jsou na našich letech pojištěni na částku 8,45 mil. Kč

Pojištění se vztahuje pro případ újmy na zdraví nebo životě spojené bezprostředně s provedením letu. Zavazadla jsou pojištěna na maximální hodnotu 36 764 Kč.

Ideálně 15 minut před plánovaným časem letu.

Přijdete na letiště, projdeme rychlým odbavením a letadlo je již připraveno pro váš let. Na opravdu vytížených velkých letištích anebo v jižních státech Evropy doporučujeme přijít s rezervou 30 minut před odletem. Přesný čas si vždy upřesníte s kapitánem podle destinace.

Snažíme se pro tyto případy nastavit co možná nejférovější podmínky. Bohužel se zrušením letu vždy vzniknou dodatečné náklady, které jsou tím vyšší, čím je kratší doba do odletu letadla.

V případě zrušení letu méně než 3 dny a více jak 1 den (24 hodin předem), budeme účtovat stornopoplatek ve výši 10% kalkulované ceny letu. V případě zrušení letu méně než 24 hodin před časem letu budeme účtovat storno poplatek ve výši 30% z ceny letu nebo reálné náklady, které vznikly s přípravou letu a jeho zrušením, podle toho, která částka bude nižší. V případě zrušení celého letu z technických důvodu, nepříznivého počasí nebo vyšší moci vám vrátíme celou částku za let nebo poměrnou část prostředků, pokud bylo poskytnuto jen částečné plnění.

Lety jsou realizovány podle pravidel Evropské agentury pro bezpečnost v letectví
EASA Rules
Obchodní letecká doprava podle nařízení EK č. 965/2012 za podmínek CAT

Lety podle těchto pravidel se řídí stejnými pravidly jako lety aerolinií a lety jsou osvobozeny od DPH. V tomto režimu poskytujeme lety proudových letadel.

Neobchodní lety podle pravidel EASA dle nařízení Evropské komise č. 965/2012 za podmínek NCO, tzv Non-commercial operation

Tyto lety můžeme zjednodušeně nazvat privátními lety nebo lety za sdílené náklady. Lety mohou být poskytovány pouze jednoduchými pístovými letadly do maximálního počtu 6 osob na palubě (včetně posádky). Dalším typem letů podle tohoto nařízení jsou tzv. Seznamovací lety, které mohou poskytovat za zvláštních podmínek organizace pro výcvik pilotů (ATO).

Speciální lety dle nařízení Evropské komise č. 965/2012 za podmínek SPO, tzv. Special Operation

Do těchto letů spadají tzv. pozorovací lety, fotolety a zážitkové lety. Piloti těchto letů musí být držitelem minimálně obchodní licence pilota CPL(A) a letadla musejí splňovat náročné požadavky na provoz a údržbu.

Nahoru